matematik ile ilgili özlü sözler

Eksi çarpı eksi artı edecek,
Böyle yazılacak, böyle bilinecek,
Kimse "neden?" demeyecek

 

Dünyadaki en mâsum uğraş matematiktir?
G. H. HARDY

 

Matematiği kullanmayan bilimler, ele aldıkları konularda ancak dış yapıyı inceleyebilirler; çünkü matematikle dile getirdikleri, ancak birtakım bağıntılardır; bu bağıntılar ise özle ilgili unsurlar arasında değil, dış görünüşle ilgili noktalar arasında olabileceğinden, bir varlığın özünü, onun aslında ne olduğunu bize vermekten acizdirler. O halde matematik, tabiat bilimleri, tarih gibi kişiliğin içlerine nüfuz edip, onu derin bir sezgi ile kavrayabilen bir disiplinin önünde çok aşağı niteliktedirler.

M. Kemal Atatürk

         

"İnsanoğlunun değeri bir kesirle ifade edilecek olursa; payı
gerçek kişiliğini gösterir, paydası da kendisini ne zannettiğini,
payda büyüdükçe kesrin değeri küçülür."
TOLSTOY


 

"Başka her şey de olduğu gibi matematiksel bir teori için de öyledir;güzellik algılanabilir fakat açıklanamaz."
Cayley, Arthur"Gerçeği aramak onu elde etmekten daha kıymetlidir."
Einstein, Albert (1879-1955)


 

"Hayat sadece iki şey için güzel;matematiği keşfetme ve öğretme"
Simeon Poisson


Sık sık "matematik, teoremleri ispatlamaktan ibarettir" sözünü işitiriz.Bir yazarın temel işi cümle yazmak değil midir?
Rota, Gian-carlo 

 

"Aptalların sorup akılı insanların cevap veremediği pek çok soru vardır."
Polya, George (1887, 1985) 

"Mekanik matematiksel ilimlerin cennetidir, çünkü kişi onunla matematiğin
meyvelerine ulaşır."

 

 


"Akıllarımız sınırlı, fakat bu sınırlılığın şartları içersinde sonsuz
olasılıklarla çevrilmişiz. İşte hayatın gayesi bu sonsuzluktan
kavrayabildiğimiz kadar çok şey kavramak."
Whitehead, Alfred North (1861 - 1947)


 

"Sen de biliyorsun ki biz hepimiz aynı sebepten dolayı matematikçi olduk; tembeliz."


 

  

 
                                         

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !